Program wyrównywania różnic między regionami II - realizacja w 2011 r. w obszarze D
04.08.2011.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż został uruchomiony „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D - likwidacja barier transportowych programu, w związku z czym: - aktualizacje i uzupełnienia w zakresie nierozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie wniosków i wystąpień złożonych w 2010 r., z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może obejmować zwiększenia kwoty wnioskowanej, - nowe wnioski i wystąpienia w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych. należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie do dnia 12.08.2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

Informacja na stronach PFRON