Mazowiecki Konkurs Plastyczny Twórczości Terapeutycznej
05.08.2011.

Osoby niepełnosprawne z powodu zaburzeń psychicznych, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Jest to inicjatywa drewnickiej organizacji pozarządowej „Empatia”.

Celem konkursu jest promocja twórczości i twórców niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Prace o dowolnej tematyce i technice (zdjęcia lub skany pracy) należy dostarczyć na adres mailowy: empatia.stowarzyszenie@gmail.com do 16 sierpnia 2011 roku. Nagrodami dla 15 wyróżnionych twórców są m.in.: materiały plastyczne, wystawa promocyjna oraz kalendarze na 2012 rok.

Więcej szczegółowych informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.empatia.ngo.org.pl.