Kampania "Aktywna Integracja - Jak pomagać rodzinom w potrzebie"
06.09.2011.

W ramach prowadzonej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kampanii pn. "Aktywna Integracja – Jak pomagać rodzinom w potrzebie" na antenie radiowej Jedynki przez cały miesiąc trwa cykl audycji promujący aktywną integrację. Kampania "Aktywna Integracja – Jak pomagać rodzinom w potrzebie" ma na celu promocję nowych form pomocy poprzez aktywną integrację przy wykorzystaniu funduszy unijnych w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach kampanii słuchacze Jedynki mają również okazję zapoznać się z projektem "W aktywności siła" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Na antenie Jedynki, oprócz Pani Krystyny Kurowskiej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i zatrudnionych przy projekcie członków zespołu zarządzajacego, wypowiadali się uczestnicy projektu dzieląc się swoimi wrażeniami z uczestictwa w projekcie, co im dało uczestnictwo w tym projekcie oraz jakie korzyści z niego wynieśli.