Zakończenie kadencji PSRds.ON
13.09.2011.

Na spotkaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. po raz ostatni w czteroletniej kadencji zebrała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podziękowania od Pana Bogdana Pągowskiego Starosty Powiatu Wyszkowskiego i Pani Teresy Trzaski Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego dla ustępującej Rady za czteroletnią działalność, przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w stosunku do osób niepełnosprawnych odebrali dotychczasowi członkowie Rady. 

Rada złozyła sprawozdanie z działalności w czasie mijającej kadencji, podczas której m.in. aktywnie uczestniczyła w tworzeniu programów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim. W dotychczasowej Radzie pracowali:

  • Piotr Kajdanowicz - Przewodniczący

  • Joanna Kukawka Jurczyk

  • Irena Dziarska

  • Stanisława Warszawin

  • Wojciech Biedrzycki

Na nową czteroletnią kadecję Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani: Joanna Kukawka-Jurczyk, Hanna Wargocka z OPS w Wyszkowie, Ryszard Kozłowski z Polskiego Związku Niewidomych, Krzysztof Frejnik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Tadeusz Włodkowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Zawsze Razem”.

 

Galeria