Dożynki 2011
13.09.2011.

11 września 2011 r. na Stadionie WOSiR w Wyszkowie odbyły się uroczyste Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej. W Dożynkach uczestniczyli również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. W namiocie PCPR mieszkańcy Wyszkowa i goście Dożynek otrzymywali wyczerpujące informacje (również w formie broszur i ulotek) dotyczące rodzin zastępczych i idei rodzicielstwa zastępczego, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz projektu "W aktywności siła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

Galeria