Otwarty konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
21.09.2011.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Termin składania ofert: 6 października 2011 r. o godz. 16:00.

Więcej informacji