Partnerstwa powiatowe - szkolenia organizowane przez MCPS
26.10.2011.

W ramach projektu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn. "Budowanie powiatowego partnerstwa na rzecz rozwoju systemu pomocy dziecku i rodzinie w ramach projektu 7.1.3 realizowanego przez MCPS" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zaprosiło instytucje i stowarzyszenia z terenu powiatu wyszkowskiego do udziału w cyklu szkoleń na temat budowania lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju systemu pomocy dziecku i rodzinie. 

W czasie pięciu szkoleń w październiku i listopadzie (w tym jedno poza terenem powiatu wyszkowskiego) uczestnicy zapoznają się z następującą tematyką:

  • Wypracowanie wzorów dokumentacji niezbędnej do pracy partnerstwa oraz nabycie wiedzy przez uczestników na temat aktywnej integracji i sposobów jej zastosowania oraz promocji działań partnerskich: partnerstwo w aspekcie wykonawczym, aktywna integracja, rozumienie pojęcia i jego zastosowanie w praktyce, współpraca z mediami.

  • Pogłębienie wiedzy na temat współpracy przy rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny: ofiary handlu ludźmi, rozpoznanie i praca, uzależnienia od hazardu, Internetu, rozpoznawanie i praca, wczesna interwencja w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, "eurosieroctwo" - zjawisko rozszerzające się w ostatnich latach, jak je diagnozować, jak pracować ze środowiskiem.

  • Pogłębienie wiedzy przedstawicieli instytucji współpracujacych w ramach partnerstwa na rzecz dziecka i rodziny na temat przemocy oraz pracy z osobami wykorzystywanymi, obowiązki przedstawicieli sądu, policji, straży miejskiej, kuratorów i innych służb: zasady identyfikacji przemocy.

  • Pogłębienie wiedzy przedstawicieli instytucji współpracujących w ramach partnerstwa na rzecz dziecka i rodziny na temat przemocy oraz pracy z osobami wykorzystywanymi, obowiązki przedstawicieli sadu, policki, strazy miejskiej, kuratorów i innych służb: praca z rodziną naturalną, piecza zastępcza, adopcja, umieszczanie dzieci w placówce, przygotowanie wniosku do sądu o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  • Pogłębienie wiedzy na temat współpracy przy rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny: praca z rzeczywistymi przypadkami do rowiązania z udziałem przedstawicieli różnych instytucji (opracowanie wzoru pracy zespołów interdyscyplinarnych związanych z pracą z dzieckiem i rodziną).

 

Galeria