Konferencja "Pomoc i aktywna integracja na Mazowszu"
29.11.2011.

W dniu 22.11.2011 r. w gmachu Biblioteki Narodowej odbyła sie konferencja „Pomoc i aktywna integracja na Mazowszu” kończąca działania w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w 2011r., połączona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. 

Głównym celem tegorocznego projektu było wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. wyroznienie.jpgJego uczestnikami były osoby zgłaszające konieczność podniesienia lub zaktualizowania kwalifikacji zawodowych, w tym pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej (m. in. personel OPS i PCPR), jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej obsługujący te jednostki oraz przedstawiciele innych służb społecznych (m. in. policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi i doradcy zawodowi) oraz organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odebrała z rąk Pana Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie za "aktywny udział i pomoc przy realizacji działań dotyczących Kampanii promujących pracę socjalną organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego >>Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" w roku 2011.<<" 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle otrzymał specjalną nagrodę zespołową za nowatorskie rozwiązania i kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nowe formy pracy metodą projektów.

Pracownicy socjalni pracujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie: p. Anna Godleś, p. Marzena Karpińska, p. Barbara Godleś otrzymały nagrody indywidualne za inicjatywę i zaangażowanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i działania skierowane na aktywizacje społeczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie otrzymał wyróżnienie za aktywny udział i pomoc w realizacji działań dotyczących kampanii promujących pracę socjalną organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

 

Galeria