Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego
19.01.2012.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że obowiązują nowe przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od dnia 01.01.2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) i ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. Nr 288, poz. 1690).

Biorąc pod uwagę aktualne przepisy dotyczące pieczy zastępczej Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że osoby otrzymujące świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej mają możliwość złożenia wniosku rozstrzygającego wypowiedzenie się w sprawie o zasadach i trybie określonym w dotychczasowych przepisach. Wniosek składa się w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowej ustawy. W przypadku nie złożenia wniosku w terminie, do spraw o świadczeniu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej stosuje się przepisy nowej ustawy.