Spotkanie rodzin zastępczych
19.01.2012.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w dniu 18 stycznia 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla rodzin zastępczych.

Tematem spotkania było omówienie zmian dotyczących pieczy zastępczej zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawie z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz jej skutkach dla rodzin zastępczych.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Teresa Trzaska – Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego, radca prawny oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 

Galeria