Zakończenie realizacji zadania publicznego
17.02.2012.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dnia 31.12.2011 r. zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach powyższego zadania zrealizowano projekty:

  • „Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego”.

Uczestnicy projektu otrzymali pomoc rzeczową w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia, poprzez sfinansowanie zakupu wyposażenia mieszkań. W ramach zadania dla czterech pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych według potrzeb zakupione zostały meble pokojowe i kuchenne oraz sprzęt AGD.

 

  • „Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wyszkowskim”.

W ramach realizacji projektu przeszkolono dwie niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze do pełnienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych, co pozwoliło na utworzenie dwóch zawodowych wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem rodziny zastępczych. Ponadto w ramach projektu dofinansowano wynagrodzenie nowo powstałym rodzinom zastępczym.