Bezpłatne porady dot. ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych
17.02.2012.

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa realizuje projekt Inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - program informacyjno-szkoleniowo-doradczy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone jest bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Do dyspozycji są specjaliści: ekonomista, kadrowiec oraz prawnik. Zainteresowanym osobom specjaliści pomogą w przebrnięciu przez procedurę zakładania spółdzielni socjalnej, przy tworzeniu biznesplanu, załatwianiu formalności urzędowych czy zatrudnianiu pracowników. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej lub chcielibyście uzyskać pomoc w ich tworzeniu prosimy o przesyłanie pytań na adres: porady@kres.org. Można się również kontaktować telefonicznie pod numerem: 22 403 53 25