Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych
16.03.2012.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłosiłw ramach realizacji projektu systemowego pn. "W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. rekrutację na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych.

Więcej informacji