Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego
19.04.2012.

W ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 została zorganizowana Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego.

Wystawa będzie dostępna do zwiedzania w dniach od 17 do 20 kwietnia br. w godzinach od 10 00 do 18 00. Wystawę będą zwiedzać mieszkańcy Wyszkowa oraz uczniowie szkół z terenu powiatu wyszkowskiego pod opieką nauczycieli i wychowawców.

Organizatorami wystawy są Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”. Prace wystawiają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie, a także uczestnicy projektu systemowego „W aktywności siła” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się w dniu 16.04.2012 r. o godz. 13.00 w WOK „Hutnik”.

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, powitała licznie przybyłych gości. Na otwarcie wystawy przybyli Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Wicestarosta Pani Teresa Trzaska, Zastępca Burmistrza Wyszkowa Pan Adam Warpas, radni powiatu wyszkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych gmin, kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej i gminnych ośrodków kultury, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego. Jako pierwszy głos zabrał Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Dziękując organizatorom za trud włożony w organizację wystawy zaznaczył, że powiat wyszkowski jest w czołówce powiatów z województwa mazowieckiego realizujących program ochrony zdrowia psychicznego.

Następnie głos zabrała Wicestarosta Pani Teresa Trzaska, jednocześnie pomysłodawczyni wystawy i współautorka Programu, która wprowadziła w tematykę opracowanego i realizowanego przez powiat wyszkowski Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zaznaczyła, że wystawa jest krokiem do integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, wzbudza bardzo pozytywne emocje, zachwyt i zauroczenie. Wpływa na zmianę wizerunku osoby niepełnosprawnej i spojrzenie przez pryzmat jej zdolności i umiejętności a nie tylko choroby. Podkreśliła wagę profilaktyki zdrowia psychicznego, promocję zdrowia związaną z zapewnieniem właściwej pomocy osobom niepełnosprawnym w placówkach dziennych i całodobowych. Pani Wicestarosta wiąże również duże nadzieje z zapewnieniem pomocy osobom chorym poprzez rozwój sieci punktów konsultacyjnych w poszczególnych gminach, a tym samym zwiększenie zatrudnienia odpowiednich specjalistów. Pani Teresa Trzaska podziękowała przedstawicielom mediów lokalnych za rozpropagowanie informacji o organizacji wystawy i organizatorom wystawy.

Pan Adam Warpas Zastępca Burmistrza Wyszkowa zauważył, że warto wchodzić w realizację programów, które integrują nas ze społecznością osób niepełnosprawnych. Pani Urszula Mikołajczyk Przewodnicząca PSOUU Koło w Wyszkowie z zadowoleniem stwierdziła, że wystawa odbywa się w szczególnym okresie dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w miesiącu kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego Psychicznie. Głos zabrał również Pan Krzysztof Frejnik Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych gratulując i dziękując za zorganizowanie wystawy. Według Pani Hanny Wargockiej Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” prace przedstawione na wystawie są wyrazem talentu i pomysłowości oraz wielogodzinnej pracy osób niepełnosprawnych. Duży wkład w powstawanie przepięknych prac mają również terapeuci motywujący i wspierający podopiecznych.

Pani Krystyna Kurowska podziękowała wystawcom, uczestnikom wystawy, zwiedzającym i współorganizatorom oraz zaprosiła do zwiedzania wystawy i na skromny poczęstunek.

 

Galeria