Samochód dla DPS Brańszczyk
14.05.2012.

Powiat Wyszkowski dokonał zakupu mikrobusu  9 – cio miejscowego, marki Volkswagen, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 142.800,00 zł. Płatności w wysokości 70.000,00 zł dokonano ze środków PFRON pozyskanych w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różni9c między regionami II” w obszarze D. Pozostałą część należności uregulowano ze środków własnych Powiatu.

Samochód zgodnie z przeznaczeniem został przekazany do DPS w Brańszczyku.

 

Galeria