Program wyrównywania różnic między regionami II
02.07.2012.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2012 roku oraz ustalił termin składania do Oddziałów PFRON wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu do 31 lipca 2012 roku oraz wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu do 15 listopada 2012 roku.

Powiat Wyszkowski kwalifikuje się do uczestnictwa w 2012r. w w/w programie. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl.