Obszar G "Programu wyrównywania różnic między regionami II"
19.07.2012.

W związku z pismem Prezesa Zarządu PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że ustalony na 31 lipca 2012 r. uchwałą nr 90/2012 Zarządu PFRON z dnia 19.06.2012 r. termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w obszarze G jest terminem ostatecznym.