Pogram wyrównywania różnic między regionami II: - obszar A
19.07.2012.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił w bieżącym roku do uczestnictwa w realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II obszarze A" - tj. w zakresie dofmansowania wyposażania obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Zgodnie z zasadami programu, wnioski i wystąpienia, przed przekazaniem do Oddziału PFRON, są weryfikowane od strony formalnej i merytorycznej przez jednostkę samorządu realizującą program, w tym przypadku przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Z treści komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z dnia 22 czerwca br., wynika iż, termin przyjmowania przez Oddziały PFRON wniosków i wystąpień w tym programie, upływa z dniem 31 lipca 2012 roku.

W związku z powyższym, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej poinformowało, że przyjmowanie i rejestracja wniosków składanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - obszar A" będzie odbywać się do dnia 24 lipca 2012 roku do godziny 16-ej. Po upływie tego terminu wnioski będą archiwizowane bez weryfikacji.