Zaproszenie
07.09.2012.

Przewodniczący Zespołu Opracowującego i Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zaprasza Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Powiatu Wyszkowskiego zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie na spotkanie w dniu 13.09.2012r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.

Tematem spotkania będzie przedstawienie projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016” celem konsultacji społecznej.