Dzień Pracownika Socjalnego 2012
28.11.2012.

W dniu 21.11.2012 r. w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Obchody zorganizowane zostały przez Starostę Wyszkowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Dom Pomocy Społecznej w Niegowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach. Swoją obecnością uroczystości zaszczycili m.in.: Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Wicestarosta Pani Teresa Trzaska, Pan Adam Warpas Zastępca Burmistrza Wyszkowa, Pan Stanisław Jastrzębski Wójt Gminy Długosiodło, Ksiądz dziekan Waldemar Krzywiński, a także radni powiatowi i gminni, przedstawiciele urzędów gmin z terenu powiatu wyszkowskiego. Zebranym na uroczystości towarzyszyły słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć.”

Uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego poprowadziła Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Na wstępie przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego. Według Pani Dyrektor Dzień Pracownika Socjalnego to doskonała okazja do złożenia życzeń i podziękowań pracownikom zatrudnionym w pomocy społecznej, Kościołowi, organizacjom pozarządowym, zgromadzeniom zakonnym, wolontariuszom oraz wszystkim jednostkom współpracującym z pomocą społeczną, zarówno na szczeblu samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Podziękowania skierowała również do Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Wyszkowskiego dziękując za zaufanie jakim zostały obdarzone jednostki pomocy społecznej w naszym powiecie, za zrozumienie, życzliwość i wsparcie.

Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego Panem Bogdanem Mirosławem Pągowskim i Panią Wicestarostą Teresą Trzaską na czele. Starosta Wyszkowski wyraził uznanie dla pracowników socjalnych za ich profesjonalizm i niebywałą chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Pani Wicestarosta Teresa Trzaska podziękowała wszystkim pracownikom pomocy społecznej, nie tylko pracownikom socjalnym za wsparcie i pomoc w budowaniu życia osób, które tego potrzebują.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz potrzebujących, za codzienny trud i zaangażowanie. Listy gratulacyjne wręczone zostały przez Starostę Wyszkowskiego Pana Bogdana Pągowskiego, Wicestarostę Panią Teresę Trzaskę oraz Wójta Gminy Długosiodło Pana Stanisława Jastrzębskiego. Otrzymali je:

 • Pani Elżbieta Bogucka – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego PFRON
 • Pani Agnieszka Mróz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Pani Dorota Chodyna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
 • Pani Agata Kujawa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku
 • Pani Irena Dziarska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
 • Pani Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
 • Pani Elżbieta Kobylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 • Siostra Nulla Buczkowska – Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej w Loretto
 • Siostra Beata Stryjczak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju
 • Siostra Cecylia Lewandowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie
 • Pani Danuta Ziomek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 • Pan Adam Bogdanowicz – Dyrektor WPOW w Dębinkach
 • Pan Marek Rosłoniec – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie
 • Ks. Józef Wojciechowski – Dyrektor Domu Emeryta w Brańszczyku
 • Pan Krzysztof Frejnik – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Pani Hanna Wargocka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria”
 • Pani Jadwiga Kamieniecka – Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie „Słoneczna”
 • Pani Krystyna Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Dzień Pracownika Socjalnego to również okazja do podsumowania działalności instytucji działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego. Powiat Wyszkowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie podejmuje wiele działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków na realizację zadań własnych. W 2012r. pozyskano dodatkowo kwotę 1420148,88 PLN.  

Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju oraz mieszkańców Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Wyszkowie. W międzyczasie wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali niespodziankę przygotowaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie.

 

Galeria