Szkolenie dla rodzin zastępczych - podsumowanie
28.11.2012.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Powiat Wyszkowski otrzymał dotację na realizację resortowego „Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” na organizację „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem działań zawartych w ww. Programie było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

W ramach Projektu zorganizowane zostały:

  1. „Szkolenie podstawowe dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe programem PRIDE
  2. „Szkolenie doskonalące dla funkcjonujących rodzin zastępczych programem PRIDE” Wybór miejsca szkolenia zgodny był z oczekiwaniami kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących rodzin zastępczych i zajęcia odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Od dnia 6 października 2012 r. do dnia 26 listopada 2012 r. kandydaci na rodziny zastępcze i funkcjonujące już na terenie Powiatu Wyszkowskiego rodziny zastępcze uczestniczyły w szkoleniu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza.

System szkoleń obejmował 60 godzin programu szkoleniowego przeprowadzonego zgodnie z licencją uzyskaną przez Towarzystwo „NASZ DOM”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykwalifikowanych trenerów Programu PRIDE.

W szkoleniu brało udział ogółem 23 osób, w tym: 6 kandydatów na rodziny zastępcze i 17 osób będących już ustanowionymi rodzicami zastępczymi.

W dniu 21 listopada 2012 r. odbył się panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i już funkcjonujących rodzin zastępczych. W panelu brał udział Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Teresa Trzaska oraz przedstawiciele instytucji pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, funkcjonujące zawodowe rodziny zastępcze jak również uczestnicy szkolenia.

Galeria

mpips.gif

 

 

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.