Wręczenie wyróżnienia i statuetki dla PCPR w Wyszkowie
29.11.2012.

W dniach 22-23 listopada 2012 r.  w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” organizowana w ramach kampanii promocyjno-informacyjnych projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Poddziałanie 7.1.3 PO KL. Podczas konferencji miało miejsce wręczenie wyróżnień dla pracowników pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wręczono: odznaczenia państwowe, wyróżnienia Wojewody Mazowieckiego, wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, wyróżnienia dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przygotowanych do prowadzenia działań na rzecz aktywnej integracji.

Z terenu powiatu wyszkowskiego wyróżnienia otrzymały:

  • wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jako jednostki przygotowanej do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez MCPS i działań własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym,
  • wyróżnienie zespołowe Wojewody Mazowieckiego dla pracowników GOPS w Długosiodle w kategorii „Pomoc i opieka nad osobami starszymi”,
  • wyróżnienie Wojewody Mazowieckiego dla Doroty Wojtkowskiej – Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie w kategorii „Pomoc i opieka nad osobami starszymi”,
  • wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla GOPS Zabrodzie za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez MCPS i działaniach własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym,
  • Decyzją Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Pani Hanna Wargocka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie. 

Galeria