Program wyrównywania różnic między regionami II
24.01.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Wyszkowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Zarząd PFRON określił tzw. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Więcej informacji