Projekt "Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie"
08.03.2013.

Polski Związek Niewidomych realizuje ogólnopolski projekt “Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”. Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób niewidomych i słabowidzących ze schorzeniami genetycznymi i ma na celu aktywizację zawodową 300 niepełnosprawnych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia 300 osobom z ich najbliższego otoczenia. Projekt jest realizowany we współpracy z PFRON i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji