Konferencja "Osoby Niepełnosprawne w Powiecie Wyszkowskim i możliwości ich funkcjonowania..."
20.03.2013.

W dniu 15 marca 2013 r. odbyła się konferencja pt. „Osoby Niepełnosprawne w Powiecie Wyszkowskim i możliwości ich funkcjonowania na rynku pracy”. Na zaproszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego i Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku do Auli Filii w Wyszkowie przybyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wyszkowskiego, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcy oraz osoby niepełnosprawne.

Zebranych powitała Pani Teresa Trzaska Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego oraz dr Radosław Knap Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania w Filii w Wyszkowie.  Nastęnie głos zabrali Pan Bogdan Pagowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Prorektor Filii Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica doc. dr Andrzej Gałkowski i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Marcin Berliński.

Pani Teresa Trzaska Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego przedstawiła podczas prezentacji multimedialnej działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim, przy udziale Pani Urszuli Mikołajczyk, Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU w Wyszkowie oraz Pana Marka Rosłońca Kierownika WTZ w Wyszkowie.  „Aspekty prawne Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” omówiła podczas swojego wykładu dr hab. Magdalena Szczepańska. Po przerwie kawowej, w czasie której wszyscy uczestnicy konferencji zwiedzali stoiska instytucji i organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym oraz wystawę prac osób niepełnosprawnych,  mieszkańcy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Wyszkowie zaprezentowali przedstawienie pt. "Historia pewnego szewca". Następnie swój wykład "Miejsce dorosłych osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie” wygłosiła dr Agnieszka Woroniecka-Borowska, po której w swoim wykładzie „Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” przedstawiła mgr Lilianna Kluska. 

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych” z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych.

Galeria