Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2013
12.06.2013.

 banerdrz.jpg 

 

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Sali kameralnej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" odbyły się uroczyste obchody "Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2013" w Powiecie Wyszkowskim.

W Powiecie Wyszkowskim uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego stały się tradycją. W tym roku święto obchodzone było po raz 7. Honorowy patronat na uroczystością przyjął Starosta Wyszkowski. Organizatorem Dnia Rodzicielstwa Zastępczego było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, gospodarzem był Wyszkowski Ośrodka Kultury „Hutnik”.

W uroczystości udział wzięli Pan Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pani Teresa Trzaska - Wicestarosta, Pan Adam Warpas – Zastępca Burmistrza Wyszkowa, radni powiatowi, ksiądz, siostry zakonne, przedstawiciele sądu, kierownicy powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zgromadzonych gości powitała Krystyna Kurowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podkreśliła, że „rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do rodziny własnej dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi” Chcąc wprowadzić w nastrój rodzinnego ogniska Dyrektor zaprosiła rodziny zastępcze i gości do obejrzenia prezentacji pt. „Skąd się biorą rodzice?”.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, który przypomniał Uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o stanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Podkreślił, że uchwała uznaje potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Powołał się również na preambułę ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podkreślił, że obecny system powstał dla dobra dziecka, które potrzebuje szczególnej ochrony i pomocy dorosłych, dla dobra rodziny, które jest podstawową komórką społeczeństwa i naturalnym środowiskiem rozwoju, jak również w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wychowaniu dziecka może być osiągnięta dzięki współpracy instytucji. „Nikt nie zastąpi dziecku rodziny biologicznej, ale w skrajnych przypadkach jedynym ratunkiem dla dzieci i gwarantem ich wychowania pozostają rodziny zastępcze”. Pani Teresa Trzaska – Wicestarosta, nawiązała do wypowiedzi przedmówcy i zaakcentowała, że narodziny dziecka są cudem, natomiast rodzicielstwo zastępcze misją. Podkreśliła wartość trudu codziennego wychowania i poświęcenia się drugiemu człowiekowi. Wicestarosta z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzyła zdrowia, wytrwałości, radości życia, satysfakcji i wszelkiej pomyślności. Pan Adam Warpas – Zastępca Burmistrza Wyszkowa, przekazał wyrazy uznania rodzinom zastępczym, złożył życzenia rodzicom, natomiast dzieciom życzył uśmiechu. Dziewięć nowo powstałych rodzin zastępczych przyjętych zostało do grona rodzin zastępczych.

Rodziny otrzymały z rąk Starosty, Wicestarosty i Dyrektor PCPR listy gratulacyjne, książki i spisany apel dziecka i kwiaty. Na ręce zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego, Państwa Władysławy i Henryka Gołasiów Starosta złożył szczególne życzenia i bukiet kwiatów. Rodzinom zastępczym Pani Krystyna Kurowska - Dyrektor PCPR podziękowała za pracę, trud życzliwość, zaangażowanie odwagę, cierpliwość, troskę wrażliwość, miłość i okazane serce. Wyrazy uznania, szacunku i podziękowania skierowała do Starosty, Wicestarosty, Rady Powiatu za codzienne zaangażowanie w sprawy związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Podkreśliła że bez wsparcia, pomocy i zrozumienia wszystkich samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, policji, stowarzyszeń, zgromadzeń duchownych, księży oraz wolontariuszy współpracujących z PCPR na rzecz pomocy rodzinom zastępczym i wychowywanym w nich dzieciom niemożliwa byłaby realizacja zadań przypisanych do realizacji powiatowi. Słowa podziękowania skierowała również do gospodarza Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, p. Mariusza Kowalskiego, pracowników obiektu, przedstawicieli mediów i prasy lokalnej za życzliwość, za ciepłe i rzetelne informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc w propagowaniu rodzicielstwa zastępczego.

Druga części uroczystości miała inny charakter. Przedstawiona została prezentacja pt. „Rodzinna piecza zastępcza w powiecie wyszkowskim”. Rodziny zastępcze i zaproszeni goście mieli okazję dowiedzieć się „Co to jest dobre wychowanie?” w rozumieniu samych dzieci.

Uroczystość uświetniły występy młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie pod kierownictwem Pani Marzeny Sobczyńskiej. Uczniowie zaśpiewali specjalnie dla rodzin zastępczych i gości kilka utworów muzycznych. Po występie młodzieży uczestnicy Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mieli możliwość obejrzenia „Bajki o szewcu” w wykonaniu grupy teatralnej społeczności MONAR, której opiekunem jest Pani Urszula Roguska. Wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez rodziny zastępcze i PCPR.

Rodziny zastępcze i goście otrzymali prezenty przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie.

 

Galeria