"Informator..."
03.07.2013.


 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie udostÍpnia do wykorzystania "Informator o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla ich rodzin z terenu Powiatu Wyszkowskiego" opracowany w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Informator do wydrukowania