Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
07.06.2013.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości realizuje w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) nowy projekt, który skierowany jest do mieszkańców woj. mazowieckiego. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach tego projektu (termin realizacji do 31 grudnia 2013 roku) prowadzone są następujące zadania:

  • bezpłatna pomoc prawna;
  • bezpłatna pomoc psychologiczna;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych (w tym przedmiotów ortopedycznych) dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych;
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w punktach 1-6;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Więcej informacji