"Pogodne lato" 2013
01.08.2013.

W dniu 31 lipca 2013r. spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 42 dzieci z powiatu wyszkowskiego wyjechało na obóz wypoczynkowy  w miejscowości Słupia w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato".

Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock. W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 35 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego.  Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki  w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

Powrót dzieci nastąpi 14 sierpnia 2013 roku pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wyszkowie.

Galeria