Ekipa tv w PCPR
10.09.2013.

W dniu 3 września 2013 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przebywała ekipa tv realizująca dwa reportaże telewizyjne na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" - Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.3. MCPS kontynuuje cykl działań pozwalających na wypracowanie nowoczesnych metod prowadzenia integracji środowisk lokalnych wokół wybranych problemów społecznych na rzecz rozwoju przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim budowaniu systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

W 2011 roku przedstawiciele PCPR w Wyszkowie, ośrodów pomocy społecznej, sądu, policji oraz innych instytucji i organizacji z terenu powiatu wyszkowskiego brali udział w działaniach (szkoleniach, seminariach) MCPS wspierających budowanie partnerstw lokalnych.

W 2013 roku kolejnym działaniem w ramach projektu MCPS pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" jest realizacja dwóch reportaży przeznaczonych do emisji w telewizji i Internecie, których celem jest wzrost świadomości społeczności lokalnych z zakresu stosowania form aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w celu zmiany postrzegania instytucji pomocy społecznej przez społeczeństwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zostało zaproszone do udziału w:

  • reportażu realizowanym w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pt. „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu",
  • reportażu pt. „ABC aktywnego pomagania", który będzie przedstawiał aktywną integrację w działaniach lokalnych realizowanych w powiecie wyszkowskim w formach partnerskich.

W ramach realizacji zdjęć w PCPR w Wyszkowie ekipa tv nagrała wypowiedzi Pani Dyrektor Krystyny Kurowskiej, Pani Jolanty Dyl-Maćkowskiej Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Bożeny Kuleszy Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz beneficjentów korzystających z różnych form wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.