Szkolenie dla niewidomych
25.09.2013.

PCPR informuje, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa serdecznie zapraszają do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach komputerowych w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 50. roku życia oraz do osób niewidomych, którzy pracują bądź mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, dla tych, którzy chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, jak również bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Więcej informacji