Szkolenie dla rodzin zastępczych
07.10.2013.

W dniu 01.10.2013 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Motywacja dziecka do nauki” prowadzone przez Katarzynę Kalbarczyk – Specjalistę pracy z rodziną w kryzysie.

Szkolenie miało na celu opracowanie wspólnych metod jak motywować dziecko do działania, by osiągnęło sukcesy. Uczestnicy szkolenia pracowali warsztatowo oraz wymieniali się własnymi doświadczeniami w pracy z dzieckiem. Podczas warsztatowej pracy rodziny w parach opracowywały mocne strony swoich dzieci. Każdy z rodziców otrzymał zadanie domowe dotyczące wieczornej rozmowy z dzieckiem na temat jego mocnych stron. Zorganizowany został również trening integracyjny podczas, którego wszyscy mieli możliwość nieco poznać siebie samego. W czasie treningu wszyscy uczestnicy mieli możliwość nieco z humorem podejść do własnego życia i sytuacji w jakiej się znajdują. Rodziny zastępcze otrzymały informatory, które zostały przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i opisywały jak pracować z dzieckiem, by podnosić jego motywację.

 

Galeria