Ogłoszenie o naborze
17.10.2013.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista odziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.