Informacja o naborze osób do programu korekcyjno-edukacyjnego.
28.10.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w zwi±zku z przyznaniem Powiatowi Wyszkowskiemu ¶rodków na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosuj±cych przemoc w rodzinie ogłasza nabór osób mog±cych wzi±ć udział w realizacji etapu I programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mog± zgłaszać się osobi¶cie lub telefonicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I AWP 82A, tel. 29 742 85 22. Osobami wyznaczonymi do kontaktu s±: Krystyna Kurowska i Jolanta Dyl-Maćkowska.