PŚDS - można już składać wnioski
29.10.2013.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Wyszkowie informujemy, że w związku z planowanym na grudzień 2013 roku uruchomieniem w/w placówki można już składać (do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w PŚDS) wnioski o skierowanie do domu na pobyt dzienny.

Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 1), wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie (załącznik nr 2) lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
  • a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania: