Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - domy pomocy społecznej
15.11.2013.

Uchwałą Nr 166/515/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domów Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 dzieci i młodziezy niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014 - 2018.

Uchwała Nr 166/515/2013