Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - P¦DS
15.11.2013.

Uchwał± Nr 166/516/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarz±d Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotycz±cego prowadzenia Powiatowego ¦rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób upo¶ledzonych umysłowo typu B na lata 2014 - 2015.

Uchwała Nr 166/516/2013