Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
21.11.2013.

Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166/516/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014 –2015.

Uchwała Nr 168/522/2013