Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niespecjalistycznych rodzin zastępczych
26.11.2013.

W dniach od 19 października do 24 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywało się „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niespecjalistycznych rodzin zastępczych”.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Wyszkowie przeprowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” w Wołominie. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób będących kandydatami na rodziny zastępcze lub już mających pod opieką i na wychowaniu dzieci. Osoby uczestniczyły w 65 godzinnym szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wg programu ,,Szansa w Rodzinie” zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie osoby ukończyły pozytywnie szkolenie i otrzymały zaświadczenia potwierdzające wiedzę i umiejętności.

Galeria