Szkolenie dla trenerów programu "Szansa w Rodzinie"
26.11.2013.

W dniach od 18 października do 24 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywały się zajęcia pn. ,,Przygotowanie trenerów programu Szansa w Rodzinie przeznaczonego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w ustawowo określonych niespecjalistycznych form pieczy zastępczej”.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Wyszkowie przeprowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” w Wołominie. W szkoleniu uczestniczyły 3 osoby; 2 osoby z terenu Powiatu Wyszkowskiego i 1 osoba z Powiatu Żyrardowskiego. Osoby brały udział w 70 godzinnym szkoleniu dla trenerów rodzinnej pieczy zastępczej I stopnia wg programu ,,Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy ukończyli pozytywnie szkolenie i uzyskali dyplomy potwierdzające posiadanie uprawnień do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Galeria