Wyróżnienie dla pracownika socjalnego PCPR w Wyszkowie
23.12.2013.

W dniu 25.11.2013 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uczestniczyli w zorganizowanej przez MCPS konferencji pt.: „Zmiany w mazowieckim systemie pomocy społecznej” organizowanej w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

Podczas konferencji Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski wręczył wyróżnienie „Zawsze pomocni” dla Pani Danuty Szymańskiej Starszego pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Wyszkowie za pracę na rzecz realizowanych projektów systemowych i konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2013.

Galeria