Uchwała Nr 178/554/2014 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
08.01.2014.

Uchwałą Nr 178/554/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach.

Tekst uchwały