Kampania informacyjno-promocyjna
05.02.2014.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” powstał w 1958 roku. Klub organizuje i prowadzi zajęcia rekreacyjne i sportowe wśród niesłyszących, w trakcie tej rehabilitacji sportowej zapewnia członkom Klubu warunki i możliwości do uprawiania sportu.

Od 1.11.2013 r. do 30.09.2014 r. Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” realizuje projekt "Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników".

Więcej informacji