"Aktywny Samorząd" - przesunięcie terminu składania wniosków
28.03.2014.

PCPR w Wyszkowie informuje, zgodnie z otrzymaną w dniu 28.03.2014 r. informacją od Wydziału Realizacji Programów PFRON, że ponieważ dzień 30 marca 2014 r. (termin przyjmowania wniosków w ramach modułu II) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), zakończenie naboru wniosków przesuwa się na dzień 31 marca br.