Złoty Krzyż Zasługi dla Państwa Gołaś
29.05.2014.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodzin przypadającymi 15 maja, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyraził wolę uhonorowania rodziców pełniących funkcję rodzin zastępczych za trud i poświęcenie włożone w wychowanie dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych – zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka.

Spośród rodzin zastępczych funkcjonujących na naszym terenie do uhonorowania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiona została rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, Państwo Władysława i Henryk Gołaś zamieszkali na terenie gminy Somianka.

Państwo Władysława i Henryk Gołaś pełnią obowiązki rodziny zastępczej zawodowej od dnia 10 października 2001 r. Rodzina zastępcza ma ustalony system norm, zasad, wartości, ważne są tradycje i poglądy, wartości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom. W tej rodzinie dzieci spotykają się z wartościami, uczą się norm, wyrażania uczuć, zaspokajania potrzeb, reagowania na odczuwane braki, wyrażania uczuć radości, niepokoju, gniewu, lęku. Rodzina kształtuje wyobrażenia dzieci o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach zarówno w układach ścisłej bliskości jak i tych dalszych, bardziej sformalizowanych, wynikających z konieczności wchodzenia w różnego typu i rodzaju styczności z osobami obcymi.

Państwo Gołaś są zawsze gotowi i otwarci na przyjęcie dziecka; rodzina poradziła sobie z wychowaniem każdego z nich.

Państwo Gołaś są wzorem dla nowo powstających rodzin zastępczych. Podczas pełnienia funkcji rodziny zastępczej mieli wpływ na co najmniej 41 losów dzieci i ich rodzin. Są autorytetem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin zastępczych i dla rodziców biologicznych dzieci przebywających pod ich opieką oraz społeczności lokalnej i partnerami w pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W dniu 22 maja 2014 r. Państwo Władysława i Henryk Gołaś z dziećmi, Starosta Wyszkowski Bogdan Pągowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Kurowska gościli w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, goszczeni przez Parę Prezydencką z okazji odznaczenia Państwa Władysławy i Henryka Gołaś pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Państwo Władysława i Henryk Gołaś odznaczeni zostali złotym krzyżem zasługi w uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych.

 

 

Galeria