Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione
30.06.2014.

W dniu 13 czerwca 2014 r. zakończyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Szkolenie zorganizowane zostało w związku z obowiązkiem nałożonym na Centrum ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 135 ze zm.), zgodnie z którą ,,Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka”.

Szkolenie odbyło się w dniach 04.04.2014 r. – 13.06.2014 r., przeprowadzone zostało przez dwóch trenerów, na podstawie 38 godzinnego programu zawierającego elementy programów: ,,Szansa w Rodzinie” i PRIDE. W szkoleniu brało udział łącznie 8 osób, w tym: 3 małżeństwa i 2 osoby samotne. Podczas ostatniego spotkania, kończącego zajęcia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.