Ogłoszenie o zamiarze wynajęcia nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą
26.08.2014.