Zapraszamy na cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych
06.05.2015.

Fundacja RAZEM zaprasza rodziny z tereny gminy Wyszków, które dotyka problem alkoholowy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym na cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych.