Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
06.05.2015.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

W spotkaniu udział wzięli kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, którzy ukończyli szkolenie oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby bliskie uczestnikom szkolenia.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej przeprowadzone zostało przez J. Dyl-Maćkowską, kierownika Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w dniach od 13 marca do 24 kwietnia 2015 r. Prowadzone było na podstawie 38 godzinnego programu zawierającego elementy programów: ,,Szansa” i ,,PRIDE”. Uczestnicy brali udział w 6 spotkaniach szkoleniowych.

W szkoleniu uczestniczyło 7 osób, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej otrzymało 6 uczestników.

Podczas uroczystego podsumowania kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Dyrektor i koordynatorzy złożyli wszystkim gratulacje.

Spotkanie podsumowujące miało charakter rodzinny, szczególnie wzruszający ponieważ uczestnicy szkolenia przygotowali słodki poczęstunek i towarzyszyły im bliskie osoby, dzieci powierzone w rodzinną pieczę zastępczą.

Galeria