Zmiany w module II programu Aktywny samorząd
26.05.2015.

Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Zmiany dotyczą wniosków składanych w ramach Modułu II.

Zgodnie z nową wytyczną PFRON wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 10 października 2015 r.

Ponadto w przypadku refundacji w module II kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących roku szkolnego lub akademickiego wskazanego we wniosku (bieżącego) – umowa dofinansowania może być zawarta z Wnioskodawcą także po zakończeniu tego roku (szkolnego/ akademickiego).